LZMK

Filmska enciklopedija

PÉRINAL, Georges Filmska traka traži dalje ...

PÉRINAL, Georges, francusko-brit. snimatelj (Pariz, 1897 — London, 23. IV 1965). Od 1913. kino-operater, potom asistent snimatelja. Samostalno snima od 1926; u Francuskoj najuspješnije surađuje sa J. Feyderom, J. Cocteauom i R. Clairom. God. 1933. producent A. Korda poziva ga u Vel. Britaniju, gdje snima i njegove red. projekte i djela dr. uglednih redatelja (često tzv. imperijalne filmove). Od poč. 50-ih godina radi i u Hollywoodu. Za atraktivnu kolor-fotografiju u Bagdadskom lopovu (1940) M. Powella, L. Bergera i T. Whelana nagrađen je Oscarom. Izuzetno plodan snimatelj, povukao se 1961.

Najbolja ostvarenja dao je u filmovima Pod krovovima Pariza (R. Clair, 1930), koji svojom fotografijom svodi na »maksimalnu vizualizaciju« (zvuk je prisutan samo ondje gdje je najneophodniji), i Privatni život Henrika VIII (A. Korda, 1933), gdje uspijeva oživjeti razdoblje, poštujući istodobno red. zamisao da se u prikazivanju održi stanoviti ironijski odmak.

Ostali važniji filmovi: Nova gospoda (J. Feyder, 1929); David Golder (J. Duvivier, 1930); Pjesnikova krv (J. Cocteau, 1930); Dajte nam slobodu (R. Clair, 1931); Milijun (R. Clair, 1931); 14. juli (R. Clair, 1932); Djevojka iz restorana »Maxim's« (A. Korda, 1933); Katarina Velika (P. Czinner, 1934); Privatni život Don Juana (A. Korda, 1934); Maria Chapdelaine (J. Duvivier, 1934); Sanders s rijeke (Z. Korda, 1935); Ono što će doći (W. C. Menzies, 1936); Rembrandt (A. Korda, 1937); Mračno putovanje (V. Saville, 1937, sa H. Stradlingom); Pod svečanim plaštem (V. Sjöström, 1937); Bubanj (Z. Korda, 1938); Četiri pera (Z. Korda, 1939); Život i smrt pukovnika Blimpa (M. Powell i E. Pressburger, 1943); Potpuni stranci (A. Korda, 1945); Nicholas Nickleby (A. Cavalcanti, 1947); Pali idol (C. Reed, 1948); Idealan suprug (A. Korda, 1948); Uličnjak (J. Negulesco, 1951); Neobično putovanje (H. Koster, 1951); Ljubavnik lady Chatterly (M. Allégret, 1955); Kralj u New Yorku (Ch. Chaplin, 1957); Sveta Ivana (O. Preminger, 1957); Dobar dan, tugo (O. Preminger, 1957); Još jednom osjećajnije (S. Donen, 1960); Četiri jahača Apokalipse (V. Minnelli, 1961, supervizija).

K. Mik.


Citiranje:
PÉRINAL, Georges. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3998>.

kratice i simboli