LZMK

Filmska enciklopedija

PERILLI, Ivo Filmska traka traži dalje ...

PERILLI, Ivo, tal. scenarist, redatelj i scenograf (Rim, 10. IV 1902). Diplomirao arhitekturu; isprva scenograf i kostimograf u više kaz. družina. Film. karijeru otpočinje 1931. kao scenograf, ali se već 1933. počinje baviti režijom (Dječak — Il ragazzo, 1933 /zabranjen od faš. cenzure/; Margherita između trojice — Margherita fra i tre, 1941; Primadona — La primadonna, 1943) i scenaristikom koja mu postaje životno opredjeljenje. Prije II svj. rata i za njegova trajanja najuspješnije surađuje sa M. Camerinijem (npr. Uvijek ću te voljeti, 1933; Trorogi šešir, 1934; Dat ću milijun, 1935; Lupanje srca, 1938; Velika skladišta/Tajna velike kuće, 1939; Romantična avantura, 1940; Zaručnici, 1941; Dva anonimna pisma, 1945), kojem je povremeno i asistent režije. Nakon rata radi i za tal. i za inozemne redatelje, razvivši plodnu ali i heterogenu scenar. djelatnost uvjetovanu komerc. potrebama proizvodne kuće Ponti-De Laurentiis.

Ostali važniji filmovi: Ljubavnici bez ljubavi (G. Franciolini, 1947); Kapetanova kći (M. Camerini, 1947); Gorka riža (G. De Santis, 1949); Bandit Musolino (M. Camerini, 1950); Anna (A. Lattuada, 1951); Evropa 51 (R. Rossellini, 1952); Nevjernice (Steno i M. Monicelli, 1952); Atila (P. Francisci, 1954); Odisej (M. Camerini, 1954); Lijepa mlinarica (M. Camerini, 1955); Mambo (R. Rossen, 1955); Rat i mir (V. Vidor, 1956); Brana na Pacifiku (R. Clément, 1958); Oluja (A. Lattuada, 1958); Pet ošišanih žena (M. Ritt, 1959); Talijanski banditi (M. Camerini, 1961); Biblija (J. Huston, 1966); Bože, kako sam nisko pala (L. Comencini, 1974).

D. Šva.


Citiranje:
PERILLI, Ivo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3997>.

kratice i simboli