LZMK

Filmska enciklopedija

PERIES, Lester James Filmska traka traži dalje ...

PERIES, Lester James, film. redatelj i književnik iz Šri Lanke (Colombo, 5. IV 1919). Odgojen u kat. gimnaziji, za II svj. rata piše za kazalište i radio, a bavi se i amat. filmom. Nakon rata — kad je film. proizvodnja tadašnjeg Cejlona u vlasništvu manjinskih Tamila i pod utjecajem ind. filmova s mnogo glazbe i plesa — P. se 1956. javlja kao pionir (i do danas gotovo jedini autor) kinematografije na većinskom singaleškom jeziku; tim debitantskim ostvarenjem — Linija sudbine (Rekava), pod utjecajem tal. neorealizma snimanim izvan studija i sa suvremenom temom — svraća pažnju međunar. kritike, ali doživljuje komerc. neuspjeh, jer je domaća publika navikla na standardiziranu film. zabavu ind. provenijencije. Uspjeh ipak postiže filmom »seoske tematike« Promjene u selu (Gameraliya, 1964); 1982. snima nastavak Vrijeme božice Kali (Kaliyugaya), veličajući seoski život, dok u 3. djelu te trilogije Kraj jednog razdoblja (Yaganthayo, 1984) govori o zrelosti Šri Lanke kao neovisne zemlje. Ustrajući u soc. tematici, u filmu Između dva svijeta (Delovak athara, 1966) dovodi u sumnju vrijednosti gradskog života, dok u Žutoj haljini (Ran salu, 1967) ističe tradic. vrijednosti budizma u odnosu na pomodne utjecaje Zapada. Najveći uspjeh u inozemstvu postiže »ženskim filmovima« Šutnja srca (Golu hadawatha, 1968) i Pet jutara zemlje (Akkara paha, 1969) te svojim prvim zadiranjem u polit. tematiku — Selo u džungli (Baddegama, 1980), gdje prikazuje borbu seljaka protiv seoskog despota. Do 1988. režirao je oko 20 igr. i oko 10 dokum. filmova, a djelovao je i na televiziji.

Ostali važniji filmovi: Poruka (Sandesaya, 1960); Blago (Nidhanaya, 1970); Oči (Desa nisa, 1972); Začarani otok (Madol duwa, 1976); Bijelo cvijeće za pokojnika (Ahasin polawatha, 1978); Pobuna (Veera puran appu, 1979).

R. Sr.


Citiranje:
PERIES, Lester James. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3996>.

kratice i simboli