LZMK

Filmska enciklopedija

PÉRIER, François Filmska traka traži dalje ...

PÉRIER, François (pr. ime F. Pilu), franc. filmski, kazališni i tv-glumac (Pariz, 10. XI 1919). God. 1934-37. uči glumu kod R. Simona, potom glumi u amat. kazalištima. Na filmu debitira 1938 (ulogom homoseksualca u Hotelu Sjever M. Carnéa), što mu omogućuje dalje glum. školovanje i angažman u Comédie-Française. Veće uloge počinje igrati nakon II svj. rata. Isprva najčešće glumi romant. i sjetne likove, ponekad s dozom humora, osobito se istaknuvši u filmovima Silvija i fantom (C. Autant-Lara, 1945), Povratnik (Christian-Jaque, 1946) i Šutnja je zlato (R. Clair, 1947). U zrelijoj dobi njegov se dijapazon širi, pa ostvaruje vrlo zapažene uloge negativaca u filmovima Gervaise (R. Clément, 1956) i Cabirijine noći (F. Fellini, 1957). Odveć tankoćutan za agresivnije likove (bilo negativne ili pozitivne), kasnije sve češće tumači druge gl. uloge osobâ iz više srednje klase koje teško donose odluke u životnim dilemama (npr. Crveni krug, 1970, J.-P. Melvillea; Max i lopovi, 1970, C. Sauteta; Upravo pred ponoć, 1971, C. Chabrola; Krik života, 1976, J.-L. Bertucellija). Ne napuštajući kazalište (bio je i direktor pariškog Théâtre de la Michodière), do 1988. nastupio je u više od 90 filmova (često i u Italiji). Glumi i na televiziji (npr. franc. tv-serija Thérèse Humbert i tal. tv-serija Hobotnica).

Njegov sin Jean-Marie Périer je film. redatelj, u čijem Antoineu i Sébastienu (1973) P. tumači jednu od gl. uloga.

Ostale važnije uloge: Werther (M. Ophüls, 1938); Kraj dana (J. Duvivier, 1939); Ljubavna pisma (C. Autant-Lara, 1942); Bijeli kamion (L. Joannon, 1942); Ružičasti život (J. Faurez, 1947); Jean de la Lune (M. Achard, 1949); Stari iz Saint-Loupa (G. Lampin, 1950); Pod nebom Pariza (J. Duvivier, 1950); Orfej (J. Cocteau, 1951); Pobjegli (J.-P. Le Chanois, 1954); Svatko me može ubiti (J. Decoin, 1957); Bobosse (E. Perier, 1958); Činovnik (L. Zampa, 1959); Orfejev testament (J. Cocteau, 1961); Posjeta (A. Pietrangeli, 1962); Drugovi (M. Monicelli, 1963); Vikend u Zuydcooteu (H. Verneuil, 1964); Bljedoliki ubojica (J. -P. Melville, 1967); Čovjek odviše (Costa-Gavras, 1967); Z (Costa-Gavras, 1968); Atentat (Y. Boisset, 1972); Hoćemo pukovnike! (M. Monicelli, 1973); Afera Stavisky (A. Resnais, 1974); Policijski kolt 357 (A. Corneau, 1976); Viši razlog (A. Cayatte, 1978); Rat policijâ (R. Davis, 1980); Pripazi na desnu (J.-L. Godard, 1987).

D. Šva.


Citiranje:
PÉRIER, François. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3995>.

kratice i simboli