LZMK

Filmska enciklopedija

PAVLOVIĆ, Svetozar-Sveta Filmska traka traži dalje ...

PAVLOVIĆ, Svetozar-Sveta, redatelj (Rogljevo kod Negotina, 21. V 1926). Studirao historiju umjetnosti. Poč. 50-ih godina predavač montaže na Filmskom tehnikumu u Beogradu. Njegov opus s više od 50 dokum. filmova raznih žanrova, i kad ne dostiže najviše domete, svojevrstan je mozaik emotivnoga, impresionističkog doživljavanja ambijenta u kome je ponikao, često protkanog lirskim tonovima i šarmom, pa ga kritika svrstava među najautentičnije srp. dokumentariste. Pažnju privlači filmom Vašar (1959, I nagrada za folklorni film na festivalu u Bruxellesu). Slijedi niz zapaženih ostvarenja: Majdanpek (1961) o preporodu rudnika bakra starog 2 milenija; Veliki okršaj (1962, Brončani lav u Veneciji), galerija reakcijâ nogometnih navijača; Radovi u toku (1965, III nagrada za režiju i scenarij u Beogradu) o sitnim navikama — preprekama razvoja; Da capo al fine (1965) o seljacima-muzičarima; Dođi Mile u naš kraj (1967) o životu nekad i sad; Beograd (1969) o 25. godišnjici oslobođenja; O nekim infinitezimalnim aspektima... (1975) o seoskim kovačima i bravarima koji »servisiraju« motorna vozila. Nekoliko filmova snimio je i na temu rata: Cerska bitka (1964, novčana nagrada za scenarij i režiju u Beogradu) o prvoj savezničkoj pobjedi u I svj. ratu; Breze (1968, nagrađivan u Moskvi) o rus. brezama na groblju oslobodilaca u Požarevcu; Kad je nebo bilo crno nad Beogradom (1978, Srebrna medalja »Beograd« /ex aequo/) o bombardiranju Beograda 6. IV 1941; Kad su lomače gorele u Beogradu (1981) o logoru na Banjici; Sećanja na ženu ratnika (1983) o danas zaboravljenoj ženi-dobrovoljcu u balkanskim i I svj. ratu. Uspješan je i reklamno-propagandnim filmovima (npr. Narodno pozorište, 1968, Plamena peć, javi se, 1972 /nagrađivan u Pardubicama/, i Vunazlatna sirovina, 1978 /nagrađivan u Beogradu/). Snimio je i desetak filmova o svom zavičaju, o Boru i njegovim rudnicima, za koje je dobio Oktobarsku nagradu grada Bora. Od 1973. radi i za obrazovni program Televizije Beograd (npr. serije Naši krajevi i Ostavština za budućnost). Nosilac je Ordena rada sa srebrnim (1966) i zlatnim vijencem (1980).

Mo. I.


Citiranje:
PAVLOVIĆ, Svetozar-Sveta. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3970>.

kratice i simboli