LZMK

Filmska enciklopedija

PASKUČI, Miodrag Filmska traka traži dalje ...

PASKUČI, Miodrag, redatelj i scenarist (Beograd, 20. IX 1928). God. 1959. u Titogradu sa S. Štetinom pokreće proizvodnju lut. filmova (npr. Pegavko osvaja svemir i Pegavko šampion). Kasnije za razne jugosl. producente realizira prvenstveno dokumentarne (npr. Mali oglasi, 1960; Mostar, 1962; Spomenici Srema, 1963; Sremski šereti, 1966; Libija, Libija, Libija, 1975; Sretno, 1975; Zelene oaze u srcu pustinje, 1977), ali i dr. vrste kratkometr. filmova.

R. Mun.


Citiranje:
PASKUČI, Miodrag. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3951>.

kratice i simboli