LZMK

Filmska enciklopedija

PARÉLY, Mila Filmska traka traži dalje ...

PARÉLY, Mila, franc. filmska i kazališna glumica (Pariz, 7. X 1917). Napustivši studij medicine, statira u mnogobrojnim filmovima; prvu zapaženiju ulogu igra u filmu Liliom (1934) F. Langa. Vrsna pjevačica i plesačica, zapažena je za jedne turneje po SAD i angažirana u 2 muz. filma (npr. Folies-Bergère, 1935, R. Del Rutha). Otada nastupa znatno češće (isključivo u Francuskoj), ali bez značajnijih glum. dostignuća; najveći uspjeh ostvaruje u Pravilima igre (1939) J. Renoira. Karijeru nastavlja za II svj. rata i nakon njega, odigravši ukupno više od 40 film. uloga. Od 50-ih godina posvetila se gotovo isključivo kazalištu (osobito operetama i revijama).

Ostale važnije uloge: Kraljevski valcer (J. Grémillon, 1935); Nečitak rukopis (J. Grémillon, 1936); Gospodin Flow (R. Siodmak, 1936); Vratimo se na Champs-Elysées (S. Guitry, 1938); Shanghajska drama (G. W. Pabst, 1938); Fantastična kočija (J. Duvivier, 1939); Dvanaest žena (G. Lacombe i Y. Mirande, 1940); Bijeli kamion (L. Joannon, 1942); Anđeli grijeha (R. Bresson, 1943); Ljepotica i zvijer (J. Cocteau, 1946); Užitak (M. Ophüls, 1952); Pariz, Palace Hotel (H. Verneuil, 1956).

D. Šva.


Citiranje:
PARÉLY, Mila. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3940>.

kratice i simboli