LZMK

Filmska enciklopedija

PALMER, Ernest G. Filmska traka traži dalje ...

PALMER, Ernest G., am. snimatelj (1885-1978). Član i jedan od osnivača → A. S. C. Od 1910. asistent snimatelja, od 1919. snimatelj. U nij. razdoblju najuspješnije surađuje sa J. M. Stahlom, E. Flynnom i posebno F. Borzageom. U zv. razdoblju (do potkraj 40-ih godina) radi najčešće za kompaniju 20th Century-Fox i — težeći slikovnoj atraktivnosti — uspješan je u različitim žanrovima. Oscarom je (sa R. Rennahanom) nagrađen za fotografiju u filmu Krv i pijesak (1941) R. Mamouliana, dok je nominiran za filmove Ulični anđeo (1928, sa P. Ivanom) F. Borza-gea i Slomljena strijela (1950) D. Davesa. Nakon 1950. radi uglavnom u Vel. Britaniji — u komerc. produkciji. Povukao se 1960.

Ostali važniji filmovi: Sedmo nebo (F. Borzage, 1927); Rijeka (F. Borzage, 1928); Četiri đavola (F. W. Murnau, 1929); Gradska djevojka (F. W. Murnau, 1930); Kavalkada (F. Lloyd, 1933); Berkeley Square (F. Lloyd, 1933); Karavana (E. Charrell, 1934, sa Th. Sparkuhlom); Put prema istoku (H. King, 1935); Pod dvije zastave (F. Lloyd, 1936); Brod robova (T. Garnett, 1937); Četiri čovjeka i propovjednik (J. Ford, 1938); Chad Hanna (H. King, 1940); Pjesma s otokâ (W. Lang, 1942); Coney Island (W. Lang, 1943); Stogodišnje ljeto (O. Preminger, 1946).

K. Mik.


Citiranje:
PALMER, Ernest G.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.3.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3918>.

kratice i simboli