LZMK

Filmska enciklopedija

BASS, Saul Filmska traka traži dalje ...

BASS, Saul, am. dizajner, animator i redatelj (New York, 8. V 1921). Aktivan na mnogim područjima vizualnih komunikacija, od grafike i slikarstva do fotografije i reklamnog filma. Isprva deset godina radi kao dizajner. God. 1946. osniva kompaniju Saul Bass & Associates u Los Angelesu, specijaliziranu za izradbu film. natpisa (»špica«). Unoseći u njih tehniku animacije, trikove i atraktivne crteže, postaje prvi kreator »špicâ« poznat u svjetskim razmjerima; najuspjelijima se smatraju one u filmovima Carmen Jones (O. Preminger, 1954), Veliki nož (R. Aldrich, 1955), Sedam godina vjernosti (B. Wilder, 1955), Čovjek sa zlatnom rukom (O. Preminger, 1955), Put oko svijeta za 80 dana (M. Anderson, 1956), Dobar dan, tugo (O. Preminger, 1957), Velika zemlja (W. Wyler, 1958), Vrtoglavica (A. Hitchcock, 1958), Anatomija jednog umorstva (O. Preminger, 1959), Sjever-sjeverozapad (A. Hitchcock, 1959), Jedanaest veterana (L. Milestone, 1960), Psycho (A. Hitchcock, 1960), Spartak (S. Kubrick, 1960), Priča sa zapadne strane (R. Wise i J. Robbins, 1961), Bunny Lake je nestala (O. Preminger, 1965), Drugi (J. Frankenheimer, 1966), Grand Prix (J. Frankenheimer, 1966) itd. Bio je producent i redatelj brojnih tv-reklama, anim. i dokum. filmova; među potonjima, osobito se ističu Istražujuće oko (The Searching Eye, 1963), Odavle onamo (From Here to There, 1964), Zašto čovjek stvara (Why Man Creates, 1968) i Faza IV (Phase IV, 1974).

R. Mun.


Citiranje:
BASS, Saul. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=390>.

kratice i simboli