LZMK

Filmska enciklopedija

OSTOJIĆ, Radenko Filmska traka traži dalje ...

OSTOJIĆ, Radenko, redatelj i scenarist (Prijedor, 4. XII 1924 — Beograd, 17. VIII 1979). Završivši kurs za film. organizatore u zagrebačkom Jadran filmu, od poč. 50-ih godina djeluje kao organizator, asistent redatelja, scenarist i redatelj kratkometr. filmova te napokon scenarist i redatelj cjelovečernjih igranih. Isprva režira namjenske filmove: reportažu Zagrebački velesajam (1950), Radi onoga jutros (1951) o štednji, Dvije žetve (1952, sa S. Draganićem) o seljačkoj radnoj zadruzi, Zarobljene vode (1952, sa S. Draganićem) o gradnji hidrocentrale te reklamni Grafos (1953, sa S. Draganićem). Prvi (i svoj najuspjeliji) igr. film Saša — o trojici srednjoškolaca u početku potpuno ravnodušnih prema okupaciji, koji postupno izrastaju u junake — realizira 1962; djelo na festivalu u Puli osvaja Veliku srebrnu arenu, te novčane nagrade za režiju i 3 gl. uloge (K. Angelovski, P. Ćeramilac, R. Miletić). Slijede Dve noći u jednom danu (1963) prema pripovijetkama A. Isakovića iz vremena rata, i Uđi, ako hoćeš (1968) po scenariju M. Selimovića, o mladiću koji traži smisao svog postojanja i vlastiti put. Često je surađivao i u koprodukcijskim filmovima, npr. kao suredatelj u Blagu u Srebrnom jezeru (1963) H. Reinla. Djelovao je i kao (ko)scenarist za dr. redatelje: Uzavreli grad (1961) V. Bulajića i Zaseda (1969) Ž. Pavlovića.

Mo. I.


Citiranje:
OSTOJIĆ, Radenko. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3870>.

kratice i simboli