LZMK

Filmska enciklopedija

OSMANLI, Dimitrie Filmska traka traži dalje ...

OSMANLI, Dimitrie, film, i tv-redatelj (Bitola, 29. V 1927). Već kao gimnazijalac postaje član Narodnog teatra u rodnom gradu. Poznanstvo sa M. Manakijem potiče ga na neposrednije kontakte s filmom. God. 1953. diplomirao režiju na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Kraće je vrijeme umj. voditelj bitolskog kazališta, potom prelazi u Skoplje gdje otpočinje bogatu film. i kaz. djelatnost. Na filmu debitira dokumentarcem Razgorene baklje (Rasplamteni fakli, 1956). Od njegovih desetak dokum. filmova najzapaženiji je Dvanaest iz Papradnika (Dvanaeste od Papradnik, 1965, Zlatna medalja »Beograd« i I nagrada za scenarij /ex aequo/ na festivalu u Beogradu), lirska skica o mladim, usamljenim djevojkama koje ljubav prema pedagoškom radu odvodi u zabačena sela. Ovaj će motiv ponoviti i u svome trećem igr. filmu Žeđ (1971), koji ipak ostaje u sjeni značaja komedije Mirno ljeto (Mirno leto, 1961) o mladom paru čije »mirno ljeto« na Ohridu poznanici pretvaraju u pakao (inače prvoga igr. filma u režiji mak. redatelja) i melodrame Memento (1967) o tragovima koje je u ljudima ostavio katastrofalni potres u Skoplju. Mnogo režira i na televiziji.

Dekan je Fakulteta dramskih umjetnosti u Skoplju i dobitnik većeg broja sav. i rep. nagrada i priznanja.

G. Va.


Citiranje:
OSMANLI, Dimitrie. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3867>.

kratice i simboli