LZMK

Filmska enciklopedija

ORGANIZATOR SNIMANJA Filmska traka traži dalje ...

ORGANIZATOR SNIMANJA, također vođa snimanja, u nas naziv za zanimanje u kinematografiji koje pripada proizvodnom sektoru produkcije i organizacije. Vodi neposrednu brigu o izvršenju operativnog plana filma, a konkretno i svakodnevno o izvršenju dnevnih radnih naređenja (dispozicija). Koordinira rad sektorâ u ekipi i raspoređuje teh. sredstva te rad teh. i pomoćnog osoblja, vodeći stalno računa o okvirima financ. plana. Sudjeluje u sve 3 faze snimanja: pripremama, snimanju slike i završnoj obradbi. Neposredno je odgovoran → direktoru filma.

Red.


Citiranje:
ORGANIZATOR SNIMANJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3855>.

kratice i simboli