LZMK

Filmska enciklopedija

OREŠKOVIĆ, Vjenceslav Filmska traka traži dalje ...

OREŠKOVIĆ, Vjenceslav, snimatelj (Zagreb, 19. XI 1928). Sudionik NOB-e. Završio Kinematografsku školu u Zagrebu (snim. odjel). Od 1950. asistent pa pomoćnik snimatelja (B. Blažine, K. Grčevića, I. Rajkovića i dr.). Samostalno radi od 1969. Njegovim najboljim snim. radom smatra se onaj u Lisicama (1969, nagrađen na festivalu u Chicagu) K. Papića (ujedno njegovu prvom igr. filmu), gdje posebice dolazi do izražaja dokumentaristička faktura crno-bijele fotografije. Snimatelj je i igr. filmova Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1973) K. Papića, Deps (1974) A. Vrdoljaka, Priko sinjeg mora (1979, sa P. Lalovićem i N. Majdakom) Lj. Jojić i Snađi se, druže (1982) B. Makarovića (i tv-serija Mačak pod šljemom). Snimio je čitav niz reklamnih filmova kao i više dokumentarnih (npr. Čvor, 1969, i Ribari iz Urka, 1974, K. Papića te Šije, 1970, N. Babića), a radio je i za autore eksperimentalnih ostvarenja (npr. za I. L. Galetu).

K. Mik.


Citiranje:
OREŠKOVIĆ, Vjenceslav. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3853>.

kratice i simboli