LZMK

Filmska enciklopedija

NEŽANROVSKI FILM Filmska traka traži dalje ...

NEŽANROVSKI FILM, u nas uvriježeni naziv za filmove koji ne pripadaju postojećemu »žanrovskom sistemu« (→ žanr, filmski) pojedine kinematografije ih filma u cjelini, ili koji se očito razlikuju od poetikâ i konvencijâ tradic. ili u novije doba rasprostranjenih žanrova, odn. tzv. žanrovskih filmova; upotrebljava se pretežito u svezi s igr. filmom. Kada je u pitanju takvo djelo zamjetljive originalnosti i naglašenih umj. ambicija, kao sinonim se rabi i naziv umjetnički film. Pojam se uvriježio poč. 70-ih godina, kada je → autorsku kinematografiju (odn. kritički i teorijski naglasak na individualnoj stvaralačkoj dimenziji film. djela) počela potiskivati tzv. žanrovska politika (odn. usredotočenje na socijalno i komunikacijski obuhvatniji, djelotvorniji i razaznatljiviji aspekt film. proizvodnje); kod zastupnikâ takve orijentacije pojmovi autorski film ili umjetnički film imaju i pejorativno značenje.

An. Pet.


Citiranje:
NEŽANROVSKI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3740>.

kratice i simboli