LZMK

Filmska enciklopedija

NARUČENI FILM Filmska traka traži dalje ...

NARUČENI FILM, u nas rasprostranjeni naziv za sve film. projekte realizirane prema izravnoj (ugovorom definiranoj) narudžbi — neke nefilm. (obrazovne, priv., društvenopolit. i sl.) organizacije, poduzeća ili ustanove. Naručitelj u projektu može sudjelovati kao producent ili koproducent, dok uloga proizvođača — ovisno o ugovoru i tipu projekta — ne mora nužno nadilaziti prirodu »usluge«. Kategoriji naručenog filma ne pripadaju filmovi realizirani tek uz materijalnu potporu neke korporacije, ustanove ili udruženja — s motivacijom potpomaganja kult. ili umj. djelatnosti, eventualno s tim u svezi (na Zapadu) i zbog smanjenja poreznih obveza.

Naručeni filmovi većinom su izrazito namjenskoga karaktera (→ namjenski film), realizirani isključivo radi udovoljavanja izričitom zahtjevu naručitelja. Budući da on s pomoću filma želi upoznati javnost sa svojom djelatnošću, N. je najčešće dokum. karaktera ili propagandistički; može, međutim, biti i igrani (npr., realiziran u svezi s nekim pov. ili polit. događajem, obljetnicom i sl.) ili animirani. Činjenica da se N. oblikuje prema narudžbi zna predodređivati većinu njegovih svojstava (sadržaj, žanr, tip retoričnosti, trajanje i dr.), što iziskuje izrazitu »zanatsku« kompetentnost njegovih stvaralaca, osobito ako se želi izbjeći stereotipizacija simptomatična za ovu vrst produkcije (tako, nerijetki su primjeri iznimno uspjelih /najčešće dokum./ filmova nastalih na temelju narudžbi).

Narudžba kao razlog stvaranja filma učestala je približno od I svj. rata, u razdoblju kad su uporabne vrijednosti filma postajale sve očiglednije (u obrazovanju, reklamiranju proizvodâ, polit. agitaciji, mobilizatorskoj ulozi za rata i sl.). U Jugoslaviji N. se rasprostranjuje od sredine 50-ih godina; od kraja 60-ih u propagandističkom svojstvu sve mu više konkurira televizija.

Pojam naručeni film može imati i pejorativno značenje: odnosi se na djela koja nisu nastala na osnovi izravne narudžbe, već kao posljedica autoritativnog poticanja na njihovu realizaciju — radi propagiranja određenih polit. ideja, modela društv. ponašanja i dr.

An. Pet.


Citiranje:
NARUČENI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3687>.

kratice i simboli