LZMK

Filmska enciklopedija

NACIONALNI STATUS FILMA Filmska traka traži dalje ...

NACIONALNI STATUS FILMA. Pravnim je propisima predviđena mogućnost da film proizveden u medunar. → koprodukciji bude smatran »domaćim« u zemlji pojedinoga koprodukcijskog partnera, te da na temelju tog statusa može koristiti porezne, carinske i dr. financijske pogodnosti (kao i različite oblike drž. i društv. pomoći namijenjene domaćem filmu). Zakonodavstva pojedinih zemalja određuju koje su pretpostavke potrebne da bi film dobio nacionalni status, a među njima najčešće se navode određene proporcije financ. i umj. sudjelovanja domaćih proizvođača, film. umjetnika i radnika u proizvodnji filma. Tako, npr., Zakon o kinematografiji SR Hrvatske iz 1980. nacionalni status omogućuje svakomu koprodukcijskom filmu »pod uvjetom da su u proizvodnji filma pretežnim dijelom sudjelovali domaći autori i domaći filmski radnici« (član 15). S obzirom na nedostatno određene uvjete, zakon predviđa da se u slučaju spora nacionalni status utvrdi rješenjem rep. organa uprave za poslove kulture (→ zakonodavstvo, filmsko).

I. Šo.


Citiranje:
NACIONALNI STATUS FILMA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3663>.

kratice i simboli