LZMK

Filmska enciklopedija

MOORSE, Georg Filmska traka traži dalje ...

MOORSE, Georg (negdje George), njem. redatelj am. podrijetla (Bellmore, New York, l.V 1936). Studirao filozofiju i klas. filologiju na sveučilištima Hofstra i New York. Od 1953. pisac i urednik u poduzeću Grove Press, od 1957. u Evropi — isprva u Grčkoj, a od 1958. u SR Njemačkoj, gdje se bavi književnošću i grafikom. Na filmu od 1964. U raznim svojstvima surađuje sa V. Kristlom, J. Lenicom, P. Lilienthalom i N. van der Heydeom. Režira od sredine 60-ih godina i svojim avangardno-eksp. i polemičkim ostvarenjima postaje jedan od istaknutijih predstavnika tzv. novoga njemačkog filma. God. 1965. nagrađen je drž. nagradom za kratkometr. film Inside out, a 1970. za cjelovečernji igr. film Lenz, prema pripovijesti G. Büchnera o shizofreničnom pjesniku pokreta Sturm und Drang J, M. R. Lenzu, djelo gotovo lišeno zapleta, posebno isticano zbog efektnog integriranja bavarskog pejzaža u psihol. razradbu lika. Od 1973. radi isključivo za televiziju, režirajući i zab. (npr. Dunja Rajter Show iz 1969) i dramske programe (npr. tv-film Izjave nakon uhićenja — Aussagen nach einer Verhaftung, 1978). Filmu se vraća tek 1982. Žigovima (Brandmale), neobičnom, likovno kultiviranom pričom o suvremenoj djevojci koja se identificira s Ivanom Orleanskom, djelom na razmeđi jave i sna koje je izazvalo vrlo podijeljene kritike.

Ostali kinemat. filmovi: Nahoče (Der Findling, 1966); Godine kukavice (Kuckucksjahre, 1967); Ljubav i tako dalje (Liebe und so weiter, 1968); Pan (1972); Inki (1973).

Vr. V.


Citiranje:
MOORSE, Georg. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3584>.

kratice i simboli