LZMK

Filmska enciklopedija

BANKHEAD, Tallulah Filmska traka traži dalje ...

BANKHEAD, Tallulah, am. kazališna i filmska glumica (Huntsville, Alabama, 31. I 1903 — New York, 12. XII 1968). Kćerka uglednoga alabamskog političara, kao petnaestogodišnjakinja pobjeđuje na natječaju ljepote i debitira na newyorškoj pozornici i na filmu. Dvadesetih godina postaje jedna od najvećih kaz. atrakcija Londona (gdje je nastupila i u dva filma). God. 1930. dolazi u Hollywood. Razočarana ulogama, 1933. napušta Hollywood i ponovno niže usjehe na pozornici, uključujući Male lisice (1939) L. Hellman i Kožu naših zuba (1943) Th. Wildera. Priželjkivanu afirmaciju na filmu postiže tek 1944, ulogom modne novinarke u Čamcu za spasavanje A. Hitchcocka, najznačajnijem od njenih 17 filmova.

Ostale važnije uloge: Okaljana dama (G. Cukor, 1931); Kazališna kantina (F. Borzage, 1943); Kraljevski skandal (O. Preminger i E. Lubitsch, 1945); Fanatik (S. Narizzano, 1965).

LIT.: L. Israel, Miss Tallulah Bankhead, New York 1972; D. Brian, Tallulah, Darling, New York 1972; B. Gill, Tallulah, New York 1972; K. Tunney, Tallulah, Darling of the Gods, New York 1973.

Đ.Pc


Citiranje:
BANKHEAD, Tallulah. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=347>.

kratice i simboli