LZMK

Filmska enciklopedija

BALVANOVIĆ, Vladimir Filmska traka traži dalje ...

BALVANOVIĆ, Vladimir, redatelj i publicist (Travnik, 25. VIII 1930 — Pariz, 20. IX 1970). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na filmu od 1950. Režirao je 17 dokum. i kratkometr. filmova, među kojima se ističu Baština Samoradovog pokoljenja (1953), Drugi udar (1954), Zalutali (1957), Djeca ovog svijeta (1958) i Dječak i konj (1961). Njegove uspjelije filmove karakteriziraju intelektualnost i racionalnost u istraživanju forme. Asistirao O. Wellesu u (nedovršenom) filmu Kurs prema smrti (1968), snimanom u Jugoslaviji. Više godina radio u Parizu asistirajući franc. redateljima (npr. R. Enricou, R. Vadimu, Ph. Agostiniju), a režirao je i za televiziju. Objavljivao članke i eseje u više jugosl. i franc. listova i časopisa; intelektualan u pristupu, polemičnog stila, istražuje medij sa strukturalnoga i psihol. stanovišta. U publicističkom radu zagovara moderan pristup i afirmira domete redatelja → novog vala. Knjige eseja Razgovori sa Žakom (1970) i Magija slike (1975).

N. Sić.


Citiranje:
BALVANOVIĆ, Vladimir. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=341>.

kratice i simboli