LZMK

Filmska enciklopedija

BALETIĆ, Branko Filmska traka traži dalje ...

BALETIĆ, Branko, redatelj i scenarist (Beograd, 5. VI 1946). Napušta studij prava i upisuje Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu; diplomira 1971. u klasi A. Petrovića. Od 1969. radi za Televiziju Beograd i Titograd (npr. muz. emisije Secondo tempo, tv-serija Drži bure vodu dok majstori odu na tekstove D. Radovića i M. Antića, tv-film Laka lova, 1972, dokum. reportaže iz Afrike i dr.). Na filmu od 1979. kao statist i kaskader, potom je pomoćnik redatelja. Opredijelivši se za zab. film, kao redatelj i scenarist debitira Sokom od šljiva (1981), o »domaćemu provincijskom mentalitetu«. Novi primjer »pomerenog realizma« (koji demistificira idealiziranu sliku junakâ revolucije) je veliki komerc. hit Balkan-ekspres (1983, nagrada publike »Jelen« u Puli), o grupi sitnih lopova, »stripovskih karaktera« koji se uvijek nađu na strani dobra. Najmanje odjeka imao je »ženski film« Uvek spremne žene (1987). God. 1986-90. B. je direktor CFS Avala film, u kojem reanimira sve funkcije (obnavlja tehniku, privlači strane partnere, uspostavlja jugosl. opciju proizvodnje, često angažira redatelje-debitante) i tako mu vraća ugled (18 domaćih filmova u tom razdoblju).

Mi. Vić.


Citiranje:
BALETIĆ, Branko. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=329>.

kratice i simboli