LZMK

Filmska enciklopedija

MARINČEK, Ivan Filmska traka traži dalje ...

MARINČEK, Ivan, snimatelj i montažer (Nova Vas kod Ptuja, 25. X 1922). Studirao na Visokoj tehničkoj školi u Ljubljani, a stručno se usavršavao u Pragu i Parizu. Snimio je pedesetak storija za film. novosti Obzornik te dvadesetak kratkometr. filmova (npr. Omladina gradi, 1946, F. Štiglica, te Tri spomenika, 1958, Naši najbolji, 1959, i Nova misa, 1968, D. Povha). Kao montažer surađivao je u više od 30 kratkometr. i igr. filmova (npr. Na svojoj zemlji, 1948, F. Štiglica i Kekec, 1951, J. Galea). Glavninu njegova film. djelovanja tvori snim. rad na igr. filmu (uglavnom slov. proizvodnje). Zlatnom arenom na festivalu u Puli nagrađen je za crno-bijelu fotografiju u Devetom krugu (1960) F. Štiglica (s kojim najčešće surađuje), kojom dojmljivo dočarava atmosferu okupiranog Zagreba, a osobito faš. logora. Snima i međunar. koprodukcije (npr. Dalmatinska svadba, 1957, G. von Bolvaryja /zajedno sa 2 njem. snimatelja/), a radi i na televiziji.

Ostali važniji filmovi (kao snimatelj): Na svojoj zemlji (F. Štiglic, 1948); Kekec (J. Gale, 1951); Svijet na Kajžaru (F. Štiglic, 1952); Jara gospoda (B. Stupica, 1953); Tri priče (omnibus, epizoda J. Kavčiča, 1955); Trenuci odluke (F. Čáp, 1955); Tuđa zemlja (J. Gale, 1957); Vratit ću se (J. Gale, 1957); Veselica (J. Babič, 1960); Dvoje (A. Petrović, 1961); Toga lijepog dana (F. Štiglic, 1962); Sretno, Kekec! (J. Gale, 1963); Zavjera (F. Križaj, 1964); Ne plači, Petre! (F. Štiglic, 1964); Amandus (F. Štiglic, 1966); Mangupi (J. Bevc, 1977).

V. Mus.


Citiranje:
MARINČEK, Ivan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3288>.

kratice i simboli