LZMK

Filmska enciklopedija

MAR DEL PLATA Filmska traka traži dalje ...

MAR DEL PLATA, međunar. filmski festival osnovan 1959; održava se u poznatome arg. kupališnom mjestu 400 km južno od Buenos Airesa. Kao najveći festival u Juž. Americi, stjecište je službenih delegacija i mnogobrojnih kupaca filmova iz Evrope i SAD; ponekad ga opisuju kao »Cannes Južne Amerike« (lokalni ugled koji je stekao poč. 70-ih godina). Dodjeljuju se nagrade za najbolji cjelovečernji igr. film, mušku i žensku gl. ulogu, režiju, scenarij te kratkometr. film. — Od jugosl. filmova, ondje je 1962. nagrađen kratkometr. crtani Prometni znaciulični junaci (1958) B. Ranitovića.

Mo. K.


Citiranje:
MAR DEL PLATA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3279>.

kratice i simboli