LZMK

Filmska enciklopedija

MANVELL, Roger Filmska traka traži dalje ...

MANVELL, Roger, brit. esejist, historičar i teoretičar filma (Leicester, 10. X 1909—1987). Doktorirao filozofiju na londonskom sveučilištu, bio suradnik Britanskoga filmskog instituta i direktor Britanske filmske akademije; sveuč. profesor u SAD (Boston University). Pripadnik tradicionalne sociol. orijentacije u film. publicistici, koja je ispitivala djelovanje film. fenomena na publiku i društvo u cjelini, u relaciji s dr. medijima, posebno s televizijom (Film i publika — The Film and the Public, 1955). Fenomen filma shvaćao je kao sintezu »bitnosti«: dvodimenzionalna oivičena slika, promjena kuta snimanja, dinamična kompozicija, kretanje kamere, kadar, sekvenca, montaža, zvuk i gluma (Film, 1944). Također se bavio teorijom anim. filma (Animirani film — The Animated Film, 1954) i glazbe na ekranu (Tehnika filmske muzike — The Technique of Film Music, 1957, sa J. Huntleyem). Gl. urednik izdanja The International Encyclopedia of Film.

Ostali teorijski radovi: Što je film? (What Is a Film, 1965); Živi ekran (The Living Screen, 1971).

Du. S.


Citiranje:
MANVELL, Roger. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3270>.

kratice i simboli