LZMK

Filmska enciklopedija

MANDIĆ, Aleksandar Filmska traka traži dalje ...

MANDIĆ, Aleksandar, redatelj i scenarist (Beograd, 23. X 1945). Član amat. Kino-kluba »Beograd«; napustivši studij arhitekture, 1966. upisuje film. i tv-režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, gdje potom ostaje kao asistent (danas redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti). Kao redatelj debitira dokum. filmom Milan iz Lepenca (1969). Od 1970 (emisija Međutim u okviru serije Neobavezno) težište je njegova red. rada na televiziji; među brojnim programima ističu se tv-drama Provod (1973) H. Pintera, jedan od prvih kontakt-programa Televizije Beograd Reč po reč (1974/75), zajednički program BeogradBudimpešta (1978), dokum. emisije Sto minuta Kosova (1981) te Crvena marka sa likom Lenjina (1984), Enciklopedija mrtvih (1984) i Goli život (1990) u suradnji sa D. Kišom. Svoj jedini cjelovečernji igr. film Lične stvari, svojevrsni cinéma vérité o životu i snovima maturantice (M. Sablić) između zadnjeg dana škole i rezultata prijemnog ispita za glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti, realizirao je 1980. Već od studentskih dana piše o filmu, a kasnije i o široj tematici (npr. u »Književnim novinama« i »NIN-u«). Samostalno je izdao prijevod knjige E. Barnouwa O dokumentarnom filmu (1981).

Mi. Vić.


Citiranje:
MANDIĆ, Aleksandar. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3249>.

kratice i simboli