LZMK

Filmska enciklopedija

MAKETE Filmska traka traži dalje ...

MAKETESCENOGRAFIJA, FILMSKA


Citiranje:
MAKETE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3232>.

kratice i simboli