LZMK

Filmska enciklopedija

MAJETIĆ, Franjo Filmska traka traži dalje ...

MAJETIĆ, Franjo, film., kaz. i tv-glumac (Zagreb, 26. II 1923). Srednju školu završio u Zagrebu, a glumiti je počeo u NOB-i (kao član Kazališta »August Cesarec«). Nakon rata angažiran je u više kazališta u Hrvatskoj (Osijek, Varaždin, Zagreb), a za svoj rad primio je mnoga priznanja i nagrade. Na filmu debitira 1970. u komediji Tko pjeva zlo ne misli K. Golika, iskazavši ulogom predratnoga zagrebačkog »purgera« znatne komičarske mogućnosti. Vrstan karakterni glumac, vrlo zapaženu ulogu ostvario je i kao Petrica Kerempuh u pov. spektaklu Seljačka buna 1573. (1975) V. Mimice. Među njegovim mnogobrojnim nastupima na televiziji osobito se ističe tragična uloga u tv-drami Pravednik.

Ostale važnije uloge: Poslijepodne jednog fazana (M. Arhanić, 1972); Kuća (B. Žižić, 1975); Akcija Stadion (D. Vukotić, 1977); Ljubica (K. Golik, 1978); Vlakom prema jugu (P. Krelja, 1981); Treći ključ (Z. Tadić, 1983); San o ruži (Z. Tadić, 1986).

Mi. Bog.


Citiranje:
MAJETIĆ, Franjo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3222>.

kratice i simboli