LZMK

Filmska enciklopedija

MAGOPT Filmska traka traži dalje ...

MAGOPT, skraćeni naziv kojim se upozorava da se na film. vrpci uz sliku nalaze ton. zapisi registrirani fotogr. i magn. postupkom.

V. Sm.


Citiranje:
MAGOPT. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3215>.

kratice i simboli