LZMK

Filmska enciklopedija

MAÁR, Gyula Filmska traka traži dalje ...

MAÁR, Gyula, madž. filmski i tv-redatelj i scenarist (Budimpešta, 1934). Diplomirao madž. književnost na Filozofskom fakultetu u Budimpešti. Od studentskih dana aktivan je član i predavač u pokretu film. klubova, a objavljuje i film. kritike i teorijske članke. Više godina radi kao urednik u nakladnim poduzećima, a potom studira režiju na budimpeštanskoj Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost (diplomira 1968). Već kao student sa P. Zimreom supotpisuje nekoliko scenarija. U okviru Studija Béla Balázs realizira mnogobrojne dokum. i eksp. filmove, a kao suradnik M. Jancsóa objavljuje zapažanja o njegovim red. metodama. Prvi igr. film Preša (Prés) realizira 1971. Već idući, Na kraju puta (Végül, 1973), donosi mu i međunar. ugled (I nagrada na festivalu u Mannheimu). U dalja 2 filma, oba izrazito komorne atmosfere — Gospođo Déry, gdje ste vi? (Déryné, hol van?, 1975) i Neodlučnost (Teketória, 1976) — međunar. festivalske nagrade osvaja gl. glumica M.Törőcsik (redateljeva supruga i najčešća protagonistica njegovih igr. projekata). Svoj esteticizam, odn. stil sporog ritma i prevladavajućih tamnih sjenčanja iskazuje i u Igri oblaka (Felhőjáték, 1983). Često režira i na televiziji, a uspješno se okušao i kao kaz. redatelj.

Ostali igr. filmovi: Mojih prvih 200 godina (Első kétszáz évem, 1985); Pakleni mlin (Malom a pokolban, 1986); Kušnje đavola (Ördögi kísértetek, 1987).

I. Šo.


Citiranje:
MAÁR, Gyula. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3183>.

kratice i simboli