LZMK

Filmska enciklopedija

LJUBAVNI FILM Filmska traka traži dalje ...

LJUBAVNI FILM, u nas rasprostranjeni naziv za različite vrste igr. filmova u kojima je ljubavni odnos bitna komponenta sadržaja i radnje. Budući da je ljubavna relacija često ključna komponenta filmova najrazličitije tematike i žanrova, naziv najčešće služi za označavanje populističkih filmova žanra → melodrame. Uvriježio se u razdoblju (još prije II svj. rata) kada su se rijetko proizvodili filmovi eksplicitnije erotičnosti, pa je zanimljivo da se u novije vrijeme njime tek ponekad imenuju takvi filmovi ljubavne tematike. Također, naziv se rjeđe odnosi na filmove u kojima je ljubavni odnos simbolička nadgradnja obrađivane tematike ili — na specifičan način — odraz nekih općih problema (u socijalnim, socijalnokritičkim, ratnim i dr. filmovima). Većinom ima i pejorativno značenje, a u kvalifikaciji takvog filma često se upotrebljavaju i atributi što asociraju na pretjeranu melodramatičnost, patetičnost, sentimentalnost, romantičnost, sladunjavost i sl.

An. Pet.


Citiranje:
LJUBAVNI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3179>.

kratice i simboli