LZMK

Filmska enciklopedija

BADROV, Veselin Filmska traka traži dalje ...

BADROV, Veselin, scenograf (Glamoč, 25. III 1925 — Sarajevo, 14. V 1978). Diplomirao na Akademiji za primenjenu umetnost u Beogradu (1953). Jednako uspješno radio je na filmu i u kazalištu, a povremeno i na televiziji. Osim scenografijom bavio se i kostimografijom, primijenjenom grafikom, zidnim slikarstvom i opremom knjiga.

Važniji filmovi: Kuća na obali (B. Kosanović, 1954); Crni biseri (T. Janić, 1958); Pet minuta raja (I. Pretnar, 1959); U sukobu (J. Babič, 1963); Glineni golub (T. Janić, 1966).

N. Sić.


Citiranje:
BADROV, Veselin. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=309>.

kratice i simboli