LZMK

Filmska enciklopedija

BADALIĆ, Ivo Filmska traka traži dalje ...

BADALIĆ, Ivo, kaz. i film. glumac (Zagreb, 12. VI 1890 — 20. XI 1937). Glumu učio privatno kod Václava Antona i Đure Prejca. Od 1907. član drame HNK. Bio je nenadmašiv u ulogama salonskih ljubavnika, a kasnije i klas. junaka. Njegovo scensko umijeće dovelo ga je i na film, te je bio jedan od prvih naših glumaca »velikog ekrana«. Debitirao je 1917. u pov. spektaklu Matija Gubec A. Biničkog; zatim (1918) nastupa u pustolovnim filmovima Tko? (redatelj nepoznat) i Dama sa crnom krinkom (R. Stärk?), a 1919. u film. drami Brišem i sudim A. Grunda. God. 1919. bio je nastavnik na film. školi pri poduzeću Jugoslavija. Nakon angažmana u Splitu i Osijeku (1919—21), vratio se u Zagreb, ostvarivši u svojoj novoj glum. fazi pravu galeriju magistralnih likova u klas. i modernom dramskom repertoaru. Umro je u naponu stvaralačke snage, shrvan bolešću pluća.

P. C.


Citiranje:
BADALIĆ, Ivo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=305>.

kratice i simboli