LZMK

Filmska enciklopedija

LE GRICE, Malcolm Filmska traka traži dalje ...

LE GRICE, Malcolm, brit. autor eksp. filmova i film. teoretičar (Plymouth, 15. V 1940). Diplomirao slikarstvo. Filmom se bavi od 1966, isprva materijalnim aspektom medija: teksturom vrpce i usredotočavanjem na film. »materijal« (npr. Psić za Rogera — Little Dog for Roger, 1967). Kasnije su uočljiva 2 interesa: za prošireni film (bilo kao višestruku projekciju /npr. šesterostruka u Matrixu, 1973/, bilo kao kombinaciju projekcije i performancea /npr. Prema Leonardu — After Leonardo, 1973/), te za film. preispitivanja i rekonstrukcije poznatih djela filmske (npr. Prema Lumièreu: L’arroseur arrosé — After Lumiere: L’Arroseur Arrose, 1974) ili lik. umjetnosti (npr. Akademska mrtva priroda: Cézanne — Academic Still Life: Cezanne, 1977). Treću fazu obilježuju 3 dugometr. filma u kojima analizira komponente film. naracije: simultanost radnje u Slijetanju kosa (Blackbird Descending, 1977), spekulaciju o događanju izvan vidljivog polja kadra u Emily (1979) te odnos slike i naracije izvan kadra u Finneganovoj bradi (Finnegan’s Chin, 1981). Suosnivač je značajne film. radionice London Film-makers’ Co-operative. Objavio je brojne filmskoteorijske napise, kao i knjigu Apstraktni film i dalje (Abstract Film and Beyond, London 1976).

B. Vid.


Citiranje:
LE GRICE, Malcolm. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3027>.

kratice i simboli