LZMK

Filmska enciklopedija

LE FEBVRE, Robert Filmska traka traži dalje ...

LE FEBVRE, Robert, franc. snimatelj (Pariz, 19. III 1907). U film. industriji od 1923 — isprva u razvojnom, potom u kem. odjelu Kodaka. Ubrzo postaje drugi asistent snimatelja, a 1929. asistent; samostalno snima od 1932. Jedan od najplodnijih franc. snimatelja uopće, surađivao je u mnogim značajnim filmovima. Velikog utjecaja na njegov rad imao je A. Gance, za kojeg je snimio Veliku Beethovenovu ljubav (1936). Aktivan do 1970, najveće uspjehe ostvario je 50-ih godina, osobito u Zlatnoj kacigi (1952) J. Beckera i Ulici snova (1957) R. Claira, u kojima je svjetlom izrazito rafinirano oživio nostalgični ugođaj pariških predgrađa i dočarao ljudske emocije. Radio je i na televiziji.

Ostali važniji filmovi (sam ili u suradnji): Sapfa (L. Perret, 1933); Tartarin Taraskonac (R. Bernard, 1933); Večer u Comédie-Française (L. Perret, 1935); Krivac (R. Bernard, 1936); Novi ljudi (M. L'Herbier, 1936); Nostalgija (V. Tourjansky, 1937); Marthe Richard u službi Francuske (R. Bernard, 1937); Ultimatum (R. Wiene i R. Siodmak, 1938); Katia (M. Tourneur, 1938); Čekat ću te (L. Moguy, 1939); Kucanje srca (H. Decoin, 1939); Prvi sastanak (H. Decoin, 1941); Posljednji od šestorice (G. Lacombe, 1941); Lažna ljubavnica (A. Cayatte, 1942); Večeras dolazi prijatelj (R. Bernard, 1946); Clochemerle (P. Chénal, 1947); Očima uspomena (J. Delannoy, 1948); Lady Paname (H. Jeanson, 1949); Bogu su potrebni ljudi (J. Delannoy, 1950); Stakleni dvorac (R. Clément, 1950); Édouard i Caroline (J. Becker, 1951); Divlji dječak (J. Delannoy, 1951); Trenuci istine (J. Delannoy, 1952); Zov sudbine (G. Lacombe, 1952); Mladenci (G. Grangier, 1953); Nezrelo žito (C. Autant-Lara, 1953); Afera Maurizius (J. Duvivier, 1953); Veliki manevri (R. Clair, 1955); Zlosretni susreti (A. Astruc, 1955); To se zove zora (L. Buñuel, 1955); Tajna sestre Angèle (L. Joannon, 1955); Carev glasnik (C. Gallone, 1956); Nathalie (Christian-Jaque, 1957); Leđima o zid (É. Molinaro, 1958); Slabe žene (M. Boisrond, 1958); Hoćete li plesati sa mnom? (M. Boisrond, 1959); Marie-Octobre (J. Duvivier, 1959); Uzda na vratu (R. Vadim i J. Aurel, 1961); Živio Henrik IV, živjela ljubav! (C. Autant-Lara, 1961); Nezahvalno doba (G. Grangier, 1964).

K. Mik.


Citiranje:
LE FEBVRE, Robert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3022>.

kratice i simboli