LZMK

Filmska enciklopedija

LEAF, Caroline Filmska traka traži dalje ...

LEAF, Caroline, kan. redateljica, scenaristica, crtačica i animatorica am. podrijetla (Seattle, Washington, 1946). Studirala na sveučilištu Harvard gdje realizira prvi anim. film Pijesak, ili Petar i vuk (Sand, or Peter and the Wolf, 1969). Slijede Orfej (Orfeo, 1972) i Kako je dabar ukrao vatru (How Beaver Stole Fire, 1972). Dugo radi u reklamnoj animaciji. God. 1972. prelazi u vodeću kan. produkciju National Film Board of Canada i realizira 4 remek-djela: Oženila sova gusku (The Owl Who Married a Goose, 1974), Ulica (The Street, 1976), Metamorfoza gospodina Samse (The Metamorphosis of Mr. Samsa, 1977) i Interview (1979, suredateljica sa V. Soul).

Izuzetnog talenta, L. u svojim filmovima dovodi do vrhunca posebnu i složenu tehniku animiranja različitih materijala (pijeska, uljene boje i dr.) na staklu. Oženila sova gusku (po eskimskoj basni) je crno-bijela balada, u kojoj se na svijetloj površini (odozdo osvijetljeno staklo) pomiču tamne figure modelirane od pijeska, stoga difuznih i rasplinutih kontura; Ulica (po M. Richleru) napravljena je animiranjem uljenih boja na osvijetljenom staklu i tu L. maksimalno koristi montažu unutar kadra, razvijajući priču kroz neprekinuti niz metamorfoza i promjena u kadriranju; u Metamorfozi gospodina Samse (po F. Kafki) koristi animiranje obojenih slojeva pijeska, i tu vještina izvedbe i izražajnost ukupnog pikto-fono-kinetičkog modela dolaze do najvišeg stupnja; Interview je autobiografska meditacija ostvarena kombiniranjem živo snimljene slike i animacije u pijesku. L. je rijedak primjer gotovo idealnog spoja posebne tehnologije, virtuoznosti i duboko osobnoga poetskog nazora. Jedna od vodećih ličnosti suvremene kan. i svjetske animacije, nagrađivana je na festivalima u Annecyju, Krakovu, Ottawi, Varni, Linzu i dr.

R, Mun.


Citiranje:
LEAF, Caroline. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2997>.

kratice i simboli