LZMK

Filmska enciklopedija

LA PATELLIÈRE, Denys de Filmska traka traži dalje ...

LA PATELLIÈRE, Denys de, franc. filmski i tv-redatelj (Nantes, 8. III 1921). Školovao se na voj. akademiji Saint-Cyr. Za II svj. rata isprva se uzdržava raznim poslovima, a potom angažira u snagama Slobodne Francuske. Od 1945. radi u film. laboratoriju, od 1947. montažer je u film. novostima Actualités Françaises, a od 1949. asistent redatelja (npr. G. Lacombea, G. Lampina i L. Joannona). Režira od 1955 — dvadesetak žanrovski raznovrsnih filmova neujednačene kvalitete, koji (uglavnom zbog izbora i rada s glumcima) redovito postižu komerc. uspjehe. Osobito mu je odgovaralo slikanje običajâ i »pravila igre« najviših društv. slojeva Francuske. Propast aristokracije tema je njegova prvog (po većini kritičara i najuspjelijeg) filma Aristokrati (Les aristocrates, 1955), s dojmljivim likom markiza (P. Fresnay) punim elegancije, ponosa i autoriteta. Zaplet u Velikim obiteljima (Les grandes familles, 1958) potječe iz morala potrošačkog društva i slika je vremena kome obilježje daje nezajažljivi egoizam; osobito je efektno režirana scena samoubojstva sina neprilagođenog takvom vremenu. Najveći uspjeh u publike ostvaruje filmom Taksi sa Tobruk (Un taxi pour Tobrouk, 1961), u kome 5 vojnika različitih uniformi i svjetonazora usred II svj. rata, u pustinjskom ambijentu, doživljuje zajedničku pustolovinu. Sedamdesetih i 80-ih godina režira uglavnom na televiziji (npr. tv-serija Odbačen — Exclu /sa Ch. Aznavourom u naslovnoj ulozi/).

Ostali važniji filmovi: Nagrada za grijeh (Le salaire du péché, 1956); Povlačenje poluge (Retour de manivelle, 1957); Thérèse Étienne (1958); Ulica des Prairies (Rue des Prairies, 1959); Vrijeme Rima (Tempo di Roma, 1962, u Italiji); Grom i pakao (Tonnerre de Dieu, 1965); Rififi u Panami (Rififi au Paname, 1965); Očevo putovanje/Praznik bez radosti (Le voyage du père, 1966); Caroline Chérie (1967); Tetoviran (Le tatoué, 1968); Ubojica (Le tueur, 1972).

Pe. K.


Citiranje:
LA PATELLIÈRE, Denys de. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2944>.

kratice i simboli