LZMK

Filmska enciklopedija

LAMPIN, Georges Filmska traka traži dalje ...

LAMPIN, Georges, franc. redatelj, producent i glumac rus. podrijetla (Jekaterinburg, danas Sverdlovsk, 1895 — Pariz, 8. V 1979). Isprva kaz. glumac i redatelj u Rusiji. U Francuskoj od 1921. kao film. glumac (do 1923) i asistent redatelja (npr. A. Gancea, R. Claira, J. Feydera i M. L'Herbiera). God. 1933-44. bavi se producenturom. Kao redatelj debitira 1946. ekranizacijom Idiota (L'idiot) F. M. Dostojevskog, u kojoj tumač gl. uloge G. Philipe zasjenjuje rutinsku režiju, zapaženu tek po minucioznoj rekonstrukciji života Petrograda XIX st. Dostojevskom se vraća 1956; ekranizacijom romana Zločin i kazna (Crime et châtiment) ostvaruje tek korektnu ilustraciju. Lampinovo stvaralaštvo uvijek je na visokoj zanatskoj razini, ali uglavnom bez veće red. invencije i individualnosti.

Ostali filmovi: Vječni sukob (Éternel conflit, 1947); Raj izgubljenih pilota (Le paradis des pilotes perdus, 1948); Povratak u život (epizoda u omnibusu, 1949); Stari iz Saint-Loupa (Les anciens de Saint-Loup, 1950); Strast (Passion, 1951); Kuća na dinama (La maison dans la dune, 1951); Slijedite tog čovjeka! (Suivez cet homme!, 1952); Susret u Parizu (Rencontre à Paris, 1955); La Tour, čuvaj se! (La Tour, prends garde!, 1957); Zavjerenik Mathias Sandorff (Mathias Sandorff, 1962).

Pe. K.


Citiranje:
LAMPIN, Georges. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2925>.

kratice i simboli