LZMK

Filmska enciklopedija

LAMBETTI, Ellie Filmska traka traži dalje ...

LAMBETTI, Ellie, grč. filmska, kazališna i tv-glumica (Atena, 1930). U kazalištu prvi put nastupa već 1942. Kasnije se školuje na glum. školi pri kazalištu Cotopouli, u kojem i otpočinje kaz. karijeru; od 1955. vodi vlastitu kaz. družinu. Vrlo brzo stječe ugled velike dramske umjetnice koja surađuje s najpoznatijim predstavnicima grčkoga kult. života. Film (debitira već 1946) joj donosi još veću popularnost. Od desetak gl. uloga najzanimljivije su u filmovima M. Cacoyannisa Buđenje nedjeljom (1953, nagrađena na festivalu u Edinburghu), Djevojka u crnom (1956) i Posljednja laž (1958); za potonju — suvremene djevojke u sukobu s tradic. shvaćanjima — stječe velika priznanja međunar. kritike koja je uspoređuje s najvećim glumicama svjetskog filma. Ne uspijevši, za razliku od zemljakinjâ I. Papas i M. Mercouri, ostvariti međunar. karijeru (prvenstveno zbog nepoznavanja engl. jezika), povlači se s filma i posvećuje kazalištu i povremeno televiziji. Uživa ugled najveće suvremene umjetnice grč. kazališta.

Ostale važnije uloge: Krvavi Božić (G. Tzavellas, 1951); Propala para (G. Tzavellas, 1954).

G. Va.


Citiranje:
LAMBETTI, Ellie. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2922>.

kratice i simboli