LZMK

Filmska enciklopedija

LALOUX, René Filmska traka traži dalje ...

LALOUX, René, franc. autor anim. filmova (Pariz, 1929). Obrazovanjem slikar. Krajem 50-ih godina organizira eksperimentalni slikarski atelier u psihijatrijskoj klinici u Cour-Chevernyju i s crtežima duševnih bolesnika ostvaruje svoj prvi crt. film Zubi majmuna (Les dents du singe, 1960), za koji dobiva godišnju nagradu Prix »Émile Cohl«. Slijedi plodna suradnja sa slikarom i piscem Rolandom Toporom: zajednički realiziraju anim. filmove Mrtva vremena (Les temps morts, 1964) i Puževi (Les escargots, 1965), zatim dugometražni crt. film Divlji planet (La planète sauvage, 1973). Mrtva vremena je crno-bijeli kolaž dokum. snimki, ilustracija, Toporovih crteža i fotografija — poetska meditacija na temu smrti. Puževi postižu veliki uspjeh neobičnom sintezom fantastičnih, grotesknih i alegorijskih elemenata: to je priča o seljaku koji u očajanju natapa suhu zemlju suzama, salata raste do divovskih razmjera, no rastu i puževi koji ubrzo uništavaju čitav svijet; zemlja se postupno vraća životu, seljak je opet na njivi i suzama zalijeva mrkvu; mrkva raste, a na horizontu se pojavljuju divovski zečevi... Divlji planet ostvaren je posebnom tehnikom kolaža — svaka faza figure u pokretu izrezana je od papira; scenarij je napisan prema romanu S. Wula o društvu budućnosti i o sukobu divova-gospodara i malih ljudi-slugu. Znanstvenofantastičnog karaktera je i nedovršeni cjelovečernji projekt Ljudi-strojevi (Hommes-Machines) iz 70-ih godina, također i novi dugometr. pothvat (s crtačem Moebiusom) Gospodari vremena (Les maîtres du temps, 1982), opet prema romanu S. Wula. Jedan od prvaka franc. animacije, L. je među prvim autorima koji povezuju animaciju i science fiction.

R. Mun.


Citiranje:
LALOUX, René. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2916>.

kratice i simboli