LZMK

Filmska enciklopedija

LABORATORIJ, FILMSKI Filmska traka traži dalje ...

LABORATORIJ, FILMSKI, proizvodni pogon sa strojevima i uređajima za procesnu film. tehnologiju. U njemu se kontrolno-mjernim instrumentima i egzaktnim metodama utvrđuju stvarne fotogr. karakteristike foto-film. materijala koji se rabe kod snimanja filmova i proizvodnje film. kopija; također, ocjenjuje se teh. stanje i uporabivost gotovih film. materijala za projekciju i arhiviranje, a obavlja se i obnavljanje oštećenih i kontaminiranih.

U proizvodnom procesu film. laboratorija sudjeluju mnogi visokospecijalizirani kadrovi: inženjeri za procesnu tehnologiju, kem. tehnolozi, fizičari, inženjeri-elektroničari, inženjeri strojarstva, laboranti razvijanja, kopiranja, teh. i tehnol. kontrole, čitači svjetla, montažeri negativa, kino-operateri, arhivari filmova, precizni mehaničari, optičari, električari i instalateri.

Laboratorij se sastoji od više posebnih organizacijsko-tehnol. jedinica, osposobljenih za obavljanje pojedinih faza proizvodnog procesa. To su: priprema i eksploatacija kem. otopina, strojna obradba film. materijala, kopiraonica filmova, teh. priprema film. materijala, tehnol. kontrola i kontrola gotovih film. proizvoda, te teh. servis za održavanje strojeva i instalacija. Osnovni odjeli su:

Odjel pripreme i eksploatacije kemijskih otopina po propisanim recepturama iz kem. supstancija-sirovina sastavlja otopine kao što su razvijači, fiksiri, izbljeđivači i dr. Kemijsko-analitički laboratorij, koji se nalazi u sklopu ove jedinice, nadzire i održava djelovanje tih otopina. Osim pripreme i kontrole potrebnih otopina, posebna pažnja poklanja se kvaliteti vode kojom se ispiru film. vrpce u procesu obradbe. Priprema i kontrola otopina odvija se u uređajima s programiranim mješalicama, sistemima za prinudnu cirkulaciju i filtraciju kao i regeneraciju otopina. Kondicioniranje i održavanje propisanih temperatura otopina vrši se automatskim uređajima.

Odjel strojne obradbe filmskih materijala. Proces obradbe (sa svim ovisnim tehnol. fazama) odvija se kontinuirano i u strogim teh. uvjetima. Dopustiva odstupanja od propisanih parametara (od kojih ovisi fotogr. kvaliteta filma) vrlo su mala. Automatizirani sistemi, koji su sastavni dio strojeva za obradbu, osiguravaju određeno trajanje obradbe, te temperaturu i kem. aktivitet otopina u dozvoljenim granicama. Eksponirana vrpca (koju je poslao film. snimatelj ili odjel za kopiranje filmova) mora se prije propuštanja kroz strojeve za obradbu kondicionirati i tehnički pregledati kako ne bi došlo do njezina trganja u stroju, a time i do uništenja. To se obavlja u klimatiziranim prostorijama pod zaštitnom rasvjetom ili primjenom infracrvenog svjetla i kontrolom tv-kamerom i monitorom. Za spajanje pojedinih dijelova film. rola služe specijalne spajalice i ljepljive vrpce, otporne na toplinu i tekućinu.

Odjel kopiraonica filmova. U odjelu za kopiranje filmova, iz originalnih negativa snimljenih filmova izrađuju se pozitiv-kopije svih formata i film. materijali koji u procesu kopiranja zamjenjuju originalni negativ. Strojevi za kopiranje vrlo su precizni uređaji, koji se sastoje od meh., optičkih i elektronskih sklopova. Film. vrpce koje prolaze kroz stroj za kopiranje moraju biti maksimalno zaštićene od meh. oštećenja, a prijenos slike s negativa ili pozitiva mora biti besprijekorne fotogr. kvalitete. Prijenos slike s obrađene vrpce na neeksponiranu vrši se na nekoliko načina. Ako se ne mijenja format slike, primjenjuje se uobičajeni postupak kontaktnog kopiranja; ako se želi izmijeniti format, primjenjuje se optički prijenos slike. Primjenom »mokrog« kopiranja (kod kojeg se vrpca djelomice ili potpuno kvasi) moguće je s negativa (koji ima oštećeni emulzijski sloj ili podlogu) dobiti kopiju s neoštećenom slikom. Posebnim optičkim strojevima za kopiranje (»truckama«), koji se sastoje od projekcijskog uređaja i film. kamere međusobno povezanih programiranim pogonskim mehanizmima i optičkim sistemom, vrši se povećanje ili smanjenje formata slike te ostali optički efekti. Iz snimljenih film. materijala mogu se izrađivati tzv. laboratorijski filmski trikovi (multiplikacija slike, ukopiravanje više slika jedne u drugu, pretapanja, odtamnjenja-zatamnjenja, mijenjanje smjera kretanja u slici i mnogi dr.). Rad u kopiraonici odvija se pod zaštitnom rasvjetom ili u mraku, ovisno o vrsti korištene vrpce. »Mikroklima« radnog prostora mora imati propisanu vlažnost i temperaturu zraka, kako ne bi došlo do pojave statičkog elektriciteta na film. vrpci. Zrak u radnoj prostoriji mora biti bez prašine, el. struja koja pokreće strojeve za kopiranje stabilizirana, a radne prostorije provjetrene (kako bi se odvodio zrak koji se zagrijao radom strojeva za kopiranje). Održavanje čistoće radnih prostorija kopiraonice ima veliki utjecaj na kvalitetu film. proizvoda (→ kemizam fotografskih procesa).

Odjel tehničke pripreme i obradbe razvijenih filmskih izvornih materijala. U njemu se vrši teh. priprema i obradba film. izvornih materijala, kako bi se u daljem tehnol. postupku dobili ispravni i kvalitetni novi film. proizvodi, npr. pozitivne kopije, intermedijati, internegativi, dubl-pozitivi i dubl-negativi.

Tehnička priprema obuhvaća rad na teh. pregledu razvijenih količina originalnog negativa, s izdvajanjem i pripremanjem za kopiranje onih snimljenih scena koje su određene za izradbu radne kopije; nadalje, čišćenje vrpce, otklanjanje meh. oštećenjâ na perforacijama i mjestima spajanja vrpca, stavljanje zaštitnih uvodnih vrpca na početku i kraju role te stavljanje propisanih markacija.

Tehnička obradba obuhvaća rad na montaži razvijenih vrpca negativa prema montiranoj radnoj kopiji, te rad na očitavanju (određivanju uvjeta kopiranja) za svaku scenu montiranog negativa, kako bi se dobila kopija po boji i gustoći fotografski optimalno izjednačenih scena.

V. Sm.


Citiranje:
LABORATORIJ, FILMSKI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2897>.

kratice i simboli