LZMK

Filmska enciklopedija

KVRGIĆ, Pero Filmska traka traži dalje ...

KVRGIĆ, Pero, kaz., film. i tv-glumac (Srpske Moravice, 4. III 1927). Nakratko pohađa Zemaljsku glumačku školu u Zagrebu, da bi se 1944, kao sedamnaestogodišnjak, pridružio partizanskim kaz. družinama »I. G. Kovačić« i »A. Cesarec«. Poslije rata prvak Dramskog kazališta (Gavella) u Zagrebu. Jedan je od najvećih jugosl. kazališnih glumaca u klas. i modernom repertoaru, s izuzetnom sposobnošću glum. preobražavanja; posebno briljira u tragikomičnim ulogama. Na filmu je ostvario tek nekoliko većih uloga: sirotog oca bolesne djevojčice u H-8 (N. Tanhofer, 1958), logoraša u Tri četvrtine sunca (J. Babič, 1959), smiješnog zavodnika u Drugu predsedniku centarforu (Ž. Skrigin, 1960), bojažljivog glazbenika koji sanjari o slavi u filmu Sreća dolazi u devet (N. Tanhofer, 1961) i faš. zločinca u Prijekom sudu (B. Ivanda, 1978). Nastupa i na televiziji. Među brojnim nagradama i priznanjima, kojima je nagrađen, ističe se Nagrada »Vladimir Nazor« (1970).

D. Mov.


Citiranje:
KVRGIĆ, Pero. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2893>.

kratice i simboli