LZMK

Filmska enciklopedija

KUZMINA, Jelena Aleksandrovna Filmska traka traži dalje ...

KUZMINA, Jelena Aleksandrovna, sovj. filmska i kazališna glumica (Tbilisi, 17. II 1909). Prva glum. iskustva stječe u film. školi FEKS-a, a na filmu se javlja 1929. ulogom komunarke Louise u Novom Babilonu G. M. Kozinceva i L. Z. Trauberga. Zatim upisuje glum. odsjek na lenjingradskom Institutu scenskih umjetnosti i završava ga 1930., u toku samo jedne godine studija. Nastavlja suradnju s Kozincevim i Traubergom u prvome sovj. zvučnom filmu Sama (1931), koristeći spoj stilizacije i patosa (kao i u prethodnoj ulozi). Puni raspon njezina glum. talenta, osobito sklonost komediji i nenametljivu emocionalnost otkriva tek B. V. Barnet u filmovima Predgrađe (1933) i Kraj samoga sinjeg mora (1936); u tim filmovima njezina je suzdržanost vrlo netipična za ruske junakinje, no s malo gesta K. uspijeva postići traženi efekt. Tridesetih i 40-ih godina ona je među najzaposlenijim sovj. glumicama, nastupajući sve do sredine 60-ih; tumačila je najrazličitije karakterne uloge, koje su katkad potpuno proturječne, tako uloga gestapovke — sovj. obavještajke u Tajnoj misiji (1950) M. I. Romma. Glumi i na televiziji.

Ostale važnije uloge: Horizont (L. V. Kulješov, 1933); Trinaestorica (M. I. Romm, 1937); Mašta (M. I. Romm, 1943); Čovjek br. 217 (M. I. Romm, 1944); Rusko pitanje (M. I. Romm, 1948).

LIT.: N. Kolesnikova T. Plejn. Narodna artistka RSFSR Elena Aleksandrovna Kuzmina, Moskva 1951.

N. Pc.


Citiranje:
KUZMINA, Jelena Aleksandrovna. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2891>.

kratice i simboli