LZMK

Filmska enciklopedija

KUŠANIĆ, Ivo Filmska traka traži dalje ...

KUŠANIĆ, Ivo, karikaturist, crtač i redatelj (Zagreb, 9. V 1924). Sudionik NOB-e. Nakon rata završava Likovnu akademiju u Zagrebu i radi kao karikaturist u »Vjesniku«, »Kerempuhu«, »Ježu« i dr. listovima, baveći se povremeno i opremom i ilustriranjem knjigâ. Sa Zagrebačkom školom crtanog filma surađivao je kao crtač u filmovima Susret u snu (1957) N. Kostelca, Strašilo (1957) V. Mimice i Lažni kanarinac (1958) N. Neugebauera. Od 1962. živi i djeluje u Beogradu kao karikaturist »Politike«, postavši jednim od vodećih jugosl. majstora polit. karikature. Od 1966. surađuje sa Studiom animiranog filma pri Kulturnom centru Beograda kao crtač i redatelj filmova Rampa (1966), Konfekcija (1967) i I tako dalje (1969).

R. Mun.


Citiranje:
KUŠANIĆ, Ivo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2888>.

kratice i simboli