LZMK

Filmska enciklopedija

KURTZ, Rudolf Filmska traka traži dalje ...

KURTZ, Rudolf, njem. esejist, pisac, dramaturg i teoretičar filma (1884—1960). Bio direktor film. kompanije UFA, urednik časopisa »Lichtbühne« i lista »Nacht-Express«. Jedan od vodećih estetičara njem. filmskog ekspresionizma. U knjizi Ekspresionizam i film (Expressionismus und Film, 1926) tvrdi da je taj pokret ne samo pravac u umjetnosti, već i pogled na svijet, nastao kao reakcija na »impresionističkog čovjeka, koji traži trenutnu sreću i ispituje sudbinu polazeći od senzibiliteta, psihološkog prilaza pojavama i traganja za tananošću«. Ekspresionizam je, suprotno tome, stav volje, proizvod individualne slike svijeta koja se odriče i najmanje fotogr. podudarnosti s prividom vanjskih oblika, apsolutni izraz duše koji dovodi u pitanje psihol. analizu i nalazi »najizrazitiji mogući izraz« u simboličnim oblicima prostora i trajanja. K. smatra da je za ovakvu ekspresiju film. tehnika osobito pogodna, jer prividni naturalizam fotografije raspolaže suštinskim mogućnostima »geštaltizacije«, koje čine da već sâma slika prevlada okvire svakodnevne istinitosti i pretvara stanja duše u simbolične znake.

Du. S.


Citiranje:
KURTZ, Rudolf. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2886>.

kratice i simboli