LZMK

Filmska enciklopedija

KURT, Zlata Filmska traka traži dalje ...

KURT, Zlata, film. kritičarka (Beograd, 25. XII 1939). Diplomirala engl. i franc. jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1963. angažirana na Radio-Sarajevu, isprva kao novinarka i film. kritičarka, a zatim i kao urednica u redakciji kult. programa. Dok filmovima s inozemnog repertoara posvećuje pažnju više na estetičkoj razini te kao izvještač s međunar. filmskih smotri (Cannes, Venecija), zbivanja u domaćem filmu sustavno prati i svestrano obrađuje njegovu problematiku kroz angažirane tekstove, komentare i intervjue. Surađuje u časopisima »Delo«, »Odjek«, »Sineast« i dr.

N. Sić.


Citiranje:
KURT, Zlata. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2884>.

kratice i simboli