LZMK

Filmska enciklopedija

KRZYŻEWSKA, Ewa Filmska traka traži dalje ...

KRZYŻEWSKA, Ewa, polj. filmska i kazališna glumica (Krakov, 7. II 1939). Već s 19 godina tumačila je (uz Z. Cibulskog) gl. ulogu u jednom od najznačajnijih polj. filmova tog vremena Pepeo i dijamant (A. Wajda, 1958), pokazavši da uz privlačan izgled posjeduje i sposobnost uvjerljivog tumačenja lika (iako je studij glume u Krakovu završila tek 1962) i postavši u inozemstvu najpoznatijom polj. glumicom. Ipak, velik broj uloga 60-ih godina, ne samo u Poljskoj, već i u Jugoslaviji (Rat, 1960, V. Bulajića), Njemačkoj DR, ČSSR i Bugarskoj, bio je uglavnom zasluga izgleda, a ne nedvojbena glum. umijeća. Od sredine 70-ih godina gotovo isključivo nastupa u varšavskim kazalištima.

Ostale važnije uloge: Dušni dan (T. Konwicki, 1961); Faraon (J. Kawalerowicz, 1966); Tako daleko, a tako blizu (T. Konwicki, 1972); Zavist i medicina (J. Majewski, 1973).

To. K.


Citiranje:
KRZYŻEWSKA, Ewa. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 5.10.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2857>.

kratice i simboli