LZMK

Filmska enciklopedija

KRUGER, Jules Filmska traka traži dalje ...

KRUGER, Jules, franc. snimatelj (Strasbourg, 12. VII 1891). Isprva foto-reporter listova »Le Matin«, »Daily News« i dr. .Na filmu od 1923. Formirao se kao jedan od susnimatelja filmova Napoleon (1927) i Kraj svijeta (1930) A. Gancea. Kao samostalan snimatelj najčešće surađuje sa J. Duvivierom i R. Bernardom. Svojom fotografijom nastojao je — kao i njegovi suvremenici E. Schüfftan, C. Courant, Ch. Matras i A. Thirard — udaljiti franc. film od čistoga i jasnog stila hollywoodske fotografije, preferirajući (i pored foto-reporterskih početaka) ekspresionističke efekte. Najznačajnija mu je odlika osjećaj za atmosferu, a slabost često posizanje — bez opravdanja — za nagnutim kadrom. I pored toga, K. je svakako jedan od najznačajnijih prijeratnih franc. snimatelja. Često je snimao i izvan Francuske (npr. u Vel. Britaniji).

Ostali važniji filmovi: Novac (M. L’Herbier, 1928); Drveni križevi (R. Bernard, 1931); Jadnici (R. Bernard, 1933); Djevičansko jezero (M. Allégret, 1934); Maria Chapdelaine (J. Duvivier, 1934); Golgota (J. Duvivier, 1934); Zastava (J. Duvivier, 1935); Budnost oružja (M. L’Herbier, 1935); Bilo ih je pet (J. Duvivier, 1936); Pépé le Moko (J. Duvivier, 1936); Krunski biseri (S. Guitry, 1937); Fantastična kočija (J. Duvivier, 1939); Kakav otac, takav sin (J. Duvivier, 1940); Gospođica Bonaparte (M. Tourneur, 1941); Nepoznati u kući (H. Decoin, 1942).

K. Mik.


Citiranje:
KRUGER, Jules. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2852>.

kratice i simboli