LZMK

Filmska enciklopedija

KRÜGER, Hardy Filmska traka traži dalje ...

KRÜGER, Hardy (pr. ime Eberhard Krüger), njem. filmski, kazališni i tv-glumac (Berlin 12. IV 1928). Na filmu se prvi put pojavio kao srednjoškolac 1943. Nakon rata otpočinje glum. karijeru u kazalištima Hannovera i Hamburga, da bi se afirmirao u Berlinu, Münchenu i Stuttgartu. Na filmu, uz brojne rutinske zab. filmove, nastupa i u nekim problemskim (npr. Alibi, 1955, A. Weidenmanna). Najveću popularnost stječe gl. ulogom u »ruhrskoj parafrazi« Shakespeareova Hamleta, filmu Ostalo je šutnja (H. Käutner, 1959). Nakon toga, unatoč tipski različitim, često i protuslovnim ulogama, postaje međunar. glumcem i uspješno nastupa u am., brit., franc. i tal. filmovima. Osobito se ističe u ulogama žrtava, tako i u svojim po mnogima najboljim ostvarenjima Nenajavljeni sastanak (J. Losey, 1959), kao žrtva obmane, i Nedjelje u gradu Avrayu (S. Bourguignon, 1962), kao njem. pilot koji je izgubio pamćenje. Zapaženu ulogu njem. oficira dao je u jugosl. filmu Bitka na Neretvi (V. Bulajić, 1969). Glumi i na televiziji. Producent je i redatelj niza tv-filmova o Africi. Bavi se i pisanjem.

Njegova kći Christiane Krüger također je film., kaz. i tv-glumica.

Ostale važnije uloge: Iluzija u molu (R. Jugert, 1952); Mjesec je tužan (O. Preminger, 1953); Onaj koji je pobjegao (R. W. Baker, 1957); Taksi za Tobruk (D. de La Patellière, 1961); Hatari! (H. Hawks, 1962); Pjesma svijeta (M. Camus, 1965); Zarobljeni u pustinji (R. Aldrich, 1966); Tajna Santa Vittorije (S. Kramer, 1969); S. O. S. Nobile (M. K. Kalatozov, 1970); Papirnati tigar (K. Annakin, 1975); Barry Lyndon (S. Kubrick, 1975); Svakom njegov pakao (A. Cayatte, 1976); Nedostižni most (R. Attenborough, 1977); Divlje guske (A. V. McLaglen, 1978); Krivo je pravo (R. Brooks, 1982).

Vr. V.


Citiranje:
KRÜGER, Hardy. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2851>.

kratice i simboli