LZMK

Filmska enciklopedija

KOMORNI FILM Filmska traka traži dalje ...

KOMORNI FILM. 1. Naziv za filmove čija se radnja pretežno ili isključivo zbiva u zatvorenom prostoru (interijeru), najčešće u stambenim, radnim i sl. ambijentima. Iako komorni karakter nekog filma ne predodređuje njegov žanr, većinom su to djela usredotočena na studij karakterâ, tj. prikaz odnosâ među njima (socijalnopsihološki filmovi, intimistički filmovi, komorne drame i melodrame, pa thrilleri i detektivski filmovi, komedije, rjeđe dokumentarni filmovi režirani metodom filma istine ili direktnoga filma). Realizacija komornog filma u načelu iziskuje redateljevu vještinu u vođenju glumaca, te inventivnost u organizaciji mizanscene i u montažnoj razradbi prizora, kako bi se izbjegao najčešći nedostatak takvih filmova — sličnost s kaz. insceniranjem. Komorne filmove u nij. razdoblju prvi su stvarali dan. redatelji »salonskih filmova«, a s velikim umj. dosezima njem. autori iz 20-ih godina (struja Kammerspielfilma). K. se rasprostranjuje tek uvođenjem zvuka, kad dijalog može postati jednim od osnovnih agensa u razvoju radnje filma i oblikovanju njegovih likova; tada su toj vrsti filmova osobito skloni redatelji i glumci s kaz. iskustvom. Podstrek za širenje komornog filma predstavlja i prigoda da to bude projekt sa skromnijim budžetom (manji broj glumaca, mogućnost da se čitav film snima u studiju, odsustvo vremenskih i klimatskih poteškoća koje otežavaju snimanje u eksterijeru, eliminacija neželjenih šumova itd.). — 2. Isto što i Kammerspielfilm. U nas, međutim, a i drugdje izvan njem. govornog područja, njemački se naziv u tom smislu ne upotrebljava isključivo radi distinkcije između komornog filma u cjelini i specifične struje u njem. filmu 20-ih godina (→ kammerspielfilm).

An. Pet.


Citiranje:
KOMORNI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 9.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2750>.

kratice i simboli