LZMK

Filmska enciklopedija

KOMENTAR Filmska traka traži dalje ...

KOMENTAR. 1. Čest naziv za spikerski tekst u filmu, osobito u dokum. filmovima (film. novostima, reportažama, obrazovnim, propagandnim, putopisnim i dr. filmovima); filmu se najčešće pridodaje naknadno, u fazi ozvučenja. Spiker je u slici tek rijetko nazočan. — 2. Ponekad sinonim za → međunaslove i natpise, ukoliko imaju funkciju upravo komentara prikazivane radnje. — 3. Filmološki pojam, prakticirani naziv za one kadrove, kao i pojedine režijske postupke, koji u kontekstu filma imaju funkciju komentara. Obično se stilski, s obzirom na → točku gledišta, vizualnom i auditivnom senzacionalnošću, razlikuju od kadrova što ih okružuju (npr. radnjom nemotivirani gornji rakurs ili pomak kamere), remeteći fotogr. i montažni kontinuitet prizora. Zbog takve nemotiviranosti i, s njom u svezi, retoričke siline, oni stvaraju dojam autorova pokušaja da »komentira« prizor, pa ih se često naziva i autorovim kadrovima.

An. Pet.


Citiranje:
KOMENTAR. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 9.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2748>.

kratice i simboli