LZMK

Filmska enciklopedija

KAMIŃSKA, Ida Filmska traka traži dalje ...

KAMIŃSKA, Ida, polj. kazališna i film, glumica (Odesa, 4. IX 1899 — New York, 21. V 1980). Kći slavnih glumaca teatra na jidišu, već u dobi od 5 godina počinje nastupati u Kazalištu Kaminski u Varšavi. Nakon I svj. rata 3 godine provodi na turneji po SSSR-u, a po povratku u Varšavu osniva Teatar Ide Kamenske, i kojem mnoge komade sâma i režira. Od sredine 20-ih do sredine 30-ih godina igra u brojnim polj. filmovima. Drugi svj. rat provodi u SSSR-u, a po povratku u Poljsku nastupa u Židovskome državnom kazalištu u Varšavi. Za turneje te kuće po SAD 1967. traži polit. azil, a kasnije emigrira u Izrael. Svoju najznačajniju film. ulogu (žrtve antisemitizma) ostvarila je u Oscarom nagrađenom filmu Trgovina na korzu (1965) J. Kadára i E. Klosa. Nastupila je i u prvome am. filmu J. Kadára Anđeo Levine (1970).

To. K.


Citiranje:
KAMIŃSKA, Ida. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2579>.

kratice i simboli